कचरा जाळण्याच्या उपकरणांसाठी शेगडी बार, रोलर आणि बेअरिंग, नोजल, रॅक.

 • Grate Bar

  शेगडी बार

  उत्पादनाचे वर्णनः ग्रेट बार आणि रोलर अशी प्रक्रिया ज्यात एक भस्म करणारी शेगडी मध्यम प्रवाहात भडकते ज्यामुळे तिथून वाहते. शेगडीमध्ये शीट मेटलपासून बनविलेले असंख्य पोकळ प्लेट्स आहेत. प्रत्येक प्लेट पुढील अंतर्निहित प्लेटवर असते. प्रत्येक प्लेटच्या एका बाजूला कनेक्शन पाईपची व्यवस्था केली जाते आणि वाहत्या माध्यमासाठी प्रत्येक प्लेटच्या दुसर्‍या बाजूला डिस्चार्ज पाईपची व्यवस्था केली जाते. स्वतंत्र प्लेट्स ट्यूब्यूलर घटकांच्या बहुलपणाद्वारे ओलांडल्या जातात जे प्लेट्सच्या वरच्या बाजूला उघडतात. पी ...
 • Rack

  रॅक

  उत्पादनाचे वर्णनः रॅक एक प्रक्रिया ज्यात एक भस्म करणारी शेगडी माध्यम द्वारे टेम्पर्ड केली जाते जी तिथून वाहते. शेगडीमध्ये शीट मेटलपासून बनविलेले असंख्य पोकळ प्लेट्स आहेत. प्रत्येक प्लेट पुढील अंतर्निहित प्लेटवर असते. प्रत्येक प्लेटच्या एका बाजूला कनेक्शन पाईपची व्यवस्था केली जाते आणि वाहत्या माध्यमासाठी प्रत्येक प्लेटच्या दुसर्‍या बाजूला डिस्चार्ज पाईपची व्यवस्था केली जाते. स्वतंत्र प्लेट्स ट्यूब्यूलर घटकांच्या बहुलपणाद्वारे ओलांडल्या जातात जे प्लेट्सच्या वरच्या बाजूला उघडतात. प्राथमिक हवा आहे ...
 • Bearing

  सहन करणे

  उत्पादनाचे वर्णन: बेअरिंग एक प्रक्रिया ज्यामध्ये भस्मसात शेगडी मध्यम स्वरूपाद्वारे वाहते ज्यामुळे तेथे वाहते. शेगडीमध्ये शीट मेटलपासून बनविलेले असंख्य पोकळ प्लेट्स आहेत. प्रत्येक प्लेट पुढील अंतर्निहित प्लेटवर असते. प्रत्येक प्लेटच्या एका बाजूला कनेक्शन पाईपची व्यवस्था केली जाते आणि वाहत्या माध्यमासाठी प्रत्येक प्लेटच्या दुसर्‍या बाजूला डिस्चार्ज पाईपची व्यवस्था केली जाते. स्वतंत्र प्लेट्स ट्यूब्यूलर घटकांच्या बहुलपणाद्वारे ओलांडल्या जातात जे प्लेट्सच्या वरच्या बाजूला उघडतात. प्राथमिक हवा आहे ...
 • Roller

  रोलर

  उत्पादनाचे वर्णनः रोलर एक प्रक्रिया ज्यामध्ये भस्मसात शेगडी माध्यम द्वारे टेम्पर होते जे तिथून वाहते. शेगडीमध्ये शीट मेटलपासून बनविलेले असंख्य पोकळ प्लेट्स आहेत. प्रत्येक प्लेट पुढील अंतर्निहित प्लेटवर असते. प्रत्येक प्लेटच्या एका बाजूला कनेक्शन पाईपची व्यवस्था केली जाते आणि वाहत्या माध्यमासाठी प्रत्येक प्लेटच्या दुसर्‍या बाजूला डिस्चार्ज पाईपची व्यवस्था केली जाते. स्वतंत्र प्लेट्स ट्यूब्यूलर घटकांच्या बहुलपणाद्वारे ओलांडल्या जातात जे प्लेट्सच्या वरच्या बाजूला उघडतात. प्राथमिक हवा सु आहे ...